PL | ENG
prawy obrazek

Zabiegi

Realloplastyka stawu biodrowego

   

Realloplastyka stawu biodrowego


To poważny zabieg operacyjny polegający na wymianie części lub całości sztucznego (wcześniej wymienionego) stawu na nowy. Jeśli sztuczny staw biodrowy spowodował utratę znaczącej ilości kości, niezbędny może okazać się przeszczep kości w celu zrekonstruowania ubytku. Istnieje wiele technik chirurgicznych pozwalających odbudować staw biodrowy. Poniżej opisane są możliwe typy rekonstrukcji, ale ostateczna decyzja co do wyboru typu operacji może być podjęta jedynie przez chirurga w czasie operacji.

 

Rewizyjną wymianę stawu biodrowego wykonuje się w 4 przypadkach:

 

- obecna proteza zużyła się i obluzowała, powoduje ból i uszkodzenie kości,
- obecna proteza uległa zakażeniu, powoduje ból i uszkodzenie kości,
- obecna proteza przemieszcza się (wypada ze stawu),
- pojawiło się pęknięcie w okolicy protezy stawu.

 

Czasem wykonuje się taką operację,  jeśli okaże się, że proteza stawu biodrowego jest źle ulokowana, co może powodować problemy w przyszłości. Operację przeprowadza się w celu usunięcia zużytej protezy, skorygowania obluzowania lub przemieszczenia się protezy lub w celu usunięcia infekcji, następnie wszczepia się nową protezę w odpowiedniej pozycji. Jeśli nie da się zlikwidować zakażenia w czasie operacji, nowa proteza nie będzie wszczepiona. Nową protezę wszczepia się z opóźnieniem dopiero po całkowitym wyleczeniu zakażenia za pomocą antybiotyków.


Jaką korzyść niesie za sobą rewizyjna wymiana stawu biodrowego?
Operacja pomaga usunąć odczuwany w stawie dyskomfort. Jeśli jednak problem ze stawem jest poważny, pewien dyskomfort może nadal być odczuwany po operacji. Jeśli proteza obluzowała się i powoduje uszkodzenie okolicznych kości, wówczas operacja ma na celu ochronę przed dalszą utratą kości, choć ta sytuacja może wymagać zastosowania przeszczepu kości. Jeśli sztuczny staw ma tendencję do rozłączania się, ponowna operacja wymaga odpowiedniego zabudowania stawu w celu uniknięcia tego problemu. Jeśli natomiast powodem operacji jest złamanie kości w sąsiedztwie protezy, to operacja ma na celu głównie zespolenie kości, w niektórych przypadkach istnieje konieczność wymiany protezy na nową. W tym przypadku również może się okazać konieczne zastosowanie przeszczepu kości. Te problemy sprawiają, że operacja staje się bardzo poważnym zabiegiem z groźbą dużej utraty krwi, przez co czas operacji się wydłuża. Powszechne jest odczuwanie dyskomfortu w stawie po tak poważnym urazie, jakim jest operacja. Spowodowane jest to uszkodzeniem mięśni wokół złamania.

Czym jest przeszczep kości?
Jest to fragment kości pobrany od innego pacjenta, który został przebadany w celu sprawdzenia bezpieczeństwa wszczepienia go innym. Instytucje odpowiedzialne za dostarczanie kości do przeszczepu, podlegają bardzo surowym regulacjom prawnym. Pomimo tego istnieje niewielkie ryzyko zakażenia wirusem HIV lub żółtaczką typu C. Przeszczep zastępuje brakujące fragmenty kości, a z biegiem czasu zrasta się z własną kością pacjenta stając się jej integralną częścią.


 

 

 

Odpowiedzialność cywilna
Nasza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym i została stworzona w oparciu o solidną wiedzę. Nie gwarantujemy jednakże, że wszelkie zawarte tu informacje są kompletne oraz  nie zawierają żadnych błędów. Lek. med. K. Kosowski nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz zastosowanie informacji, zawartych na naszym serwerze, a także za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania. Jednocześnie informujemy, że treść naszej strony może być modyfikowana w dowolnym czasie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Lek. med. Klaudiusz Kosowski nie ma żadnego wpływu na ukształtowanie graficzne oraz merytoryczne innych stron. W związku z tym jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści, znajdujących się  na obcych stronach, nawet jeśli zamieszczono tam link z jego strony internetowej.


Osadzanie filmów youtube