PL | ENG
prawy obrazek

Zabiegi

Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowegoWkładka jednoprzedziałowa do kolana jest elementem leczącym zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, będące tylko w jednym przedziale stawu kolanowego (bocznym lub przyśrodkowym). W odróżnieniu od tradycyjnej endoprotezy stawu kolanowego, wkładka jednoprzedziałowa umożliwia wymianę tylko części stawu - tej która jest właśnie dotknięta chorobą. Korzyścią z zastosowania takiego implantu jest znacznie mniejszy i krótszy zabieg operacyjny, mniejsza resekcja kości pacjenta, mniejszy ból pooperacyjny, szybsza rehabilitacja, bliższy fizjologii ruch w stawie kolanowym, zachowanie własnych więzadeł stawu kolanowego pacjenta (w totalnej endoprotezoplastyce więzadła są często usuwane). Dzięki zachowaniu wszystkich otaczających staw tkanek i więzadeł, zastosowanie jednoprzedziałowej wkładki umożliwia uzyskanie lepszego oraz bliższego fizjologii ruchu w stawie kolanowym.

Choroba zwyrodnieniowa zwykle zaczyna się w jednym przedziale kolana (najczęściej przyśrodkowym). Jeżeli pozostałe elementy stawu są zdrowe - zastosowanie wkładki jednoprzedziałowej pozwala na zachowanie większej ilości własnej kości i zdrowej chrząstki pacjenta, własnych więzadeł oraz odracza potrzebę zastosowania totalnej endoprotezy stawu. Pozostawienie większości własnych tkanek pacjenta skutkuje lepszym poczuciem ruchu w stawie, pewniejszym poruszaniem się. Jednoprzedziałowa wymiana stawu jednocześnie nie zamyka drogi do totalnej endoprotezoplastyki- jeżeli w przyszłości będzie tego pacjent wymagał. Odpowiednio dobrana wkładka zapewnia uzyskanie niemal fizjologicznego zakresu ruchu w kolanie, baz dolegliwości bólowych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wyprostu i prawidłowej osi stawu. Wieloletnie obserwacje i badania naukowe dowodzą, że jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku jednoprzedziałowej gonartrozy. Nowoczesne wkładki umożliwiają zachowanie nie tylko ruchu toczącego się w stawie, ale także wykonują niewielkie ruchy rotacyjne tzw. wkładka mobile-bearing. Badania dowodzą, że przeżywalność tego typu implantów wynosi 98% przy 10 letniej obserwacji oraz 95% przy obserwacjach 15 letnich. Badania naukowe dowodzą, że pacjenci z implantem tego typu uprawiają sport, biegają, pływają, uprawiają narciarstwo i normalnie się poruszają. Zwykle jest to implant przeznaczony dla młodszej grupy pacjentów, chociaż nie musi być to regułą. 


Nie wszystkie kolana nadają się do zastosowania jednoprzedziałowego implantu. Warunkiem powodzenia jest odpowiedni dobór pacjentów, a przeciwwskazaniem do zastosowania tego typu wkładki są: zajęcie procesem chorobowym pozostałych przedziałów stawu, niestabilność kolana spowodowana uszkodzeniem więzadeł, szpotawość stawu przekraczająca 15 stopni oraz przykurcz zgięciowy ponad 12 stopni, jak również czynny stan zapalny stawu. Kwalifikację do zabiegu zawsze przeprowadza doświadczony w tego typu implantach lekarz ortopeda.

Jakie są korzyści?

Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka jest znacznie mniej inwazyjna niż całkowita endoprotezoplastyka kolana, i często jest jedynym sposobem na przywrócenie zdrowia i aktywności ludziom cierpiącym na zapalenie stawu lub z powodu jego kontuzji. W trakcie zabiegu usuwana jest tylko uszkodzona część stawu a pacjent pozostaje w szpitalu 1-2 dni.

 

Odpowiedzialność cywilna
Nasza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym i została stworzona w oparciu o solidną wiedzę. Nie gwarantujemy jednakże, że wszelkie zawarte tu informacje są kompletne oraz  nie zawierają żadnych błędów. Lek. med. K. Kosowski nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz zastosowanie informacji, zawartych na naszym serwerze, a także za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania. Jednocześnie informujemy, że treść naszej strony może być modyfikowana w dowolnym czasie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Lek. med. Klaudiusz Kosowski nie ma żadnego wpływu na ukształtowanie graficzne oraz merytoryczne innych stron. W związku z tym jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści, znajdujących się  na obcych stronach, nawet jeśli zamieszczono tam link z jego strony internetowej.